Vårt Kaffe

Öland kaffe är ett unikt kvalitetskaffe rostat på kaffebönor från familjen Fernandes odling i distriktet Mogiana i Brasilien. Sedan 1700 talet har familjen Fernandes odlat sitt kaffe på sin kaffefarm Fazenda Santa Agueda i Espritio Santo da Pinhal utanför Sao Paulo, Brasilien. Farmen består av 240 hektar mark där de idag använder 70 hektar för kaffeframtagning och 130 hektar till regnskog för att främja miljön.

Kaffeplantagen ligger på optimalt geografiskt läge för att kunna producera en toppkvalitets böna. Farmen med plantage närliggande, finns på runt 1000m över havet med ca 1 450 mm i årlig nederbörd, 20° C i medeltemperatur och optimalt antal soltimmar.

Detta tillsammans med en bördig vulkanjord gör att vi får fram ett unikt bra kaffe.

Nollställ

Universella begrepp som sammanfogas med vårt kaffe och process:

Höghöjdskaffe

Single Origin

Single Estate

84 poäng enligt SCAA (Specialty Coffee Association of America)